Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Midt

Midt

Velkommen til region Midt av NFCF! Vi er en aktiv region med mange sosiale medlemmer. 

Vi dekker Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Fagmedisinsk CF-miljø finnes ved St. Olavs hospital og Ålesund sjukehus. Våre medlemmer benytter også Norsk senter for cystisk fibose som ligger på Oslo Universitetssykehus, Ullevål. 

Når man melder seg inn i foreningen, blir man automatisk plassert i riktig region ut ifra bostedsadresse. I løpet av året har vi følgende arrangementer:

  • Januar/februar: Regionalt årsmøte. Foregår alltid på dagtid på en lørdag, og varer som regel rundt 4 timer. Påmelding nødvendig.
  • August/september: trivselshelg fra fredag - søndag, åpent for alle aldersgrupper. Aktiviteter, fagprogram, likemenn, sosialt samvær og erfarinsutveksling, barnevakter. Sted for trivselshelgen varierer fra år til år. Påmelding nødvendig.
  • Alle arrangementer er å finne i Kalender.

Styret i region Midt 2017/2018

Leder
Marianne Meland Ødegård

Nestleder
Sissel Hansen

Sekretær
Emma Andersson

Økonomiansvarlig
Eivind Aakvik

Styremedlem
Marthe Hoddø Fossland

Varamedlem
Ingvild Kårvatn

Kontaktadresse: cfmidt@gmail.com 

Tenger du noen å snakke med om det å ha CF, vanskelige ting, eller bare trenger noen praktiske råd? Ta kontakt med våre likepersoner -mennesker som er i samme båt som deg!

 

 


Se også våre nyhetssaker om Midt

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen