Logo - Norsk forening for cystisk fibrose

Se nyhetssaker om Støtt oss

Støtt oss

Vi er veldig glade for alle små og store gaver til vårt arbeid. Vårt Vipps-nummer er 77851, eller du kan søke på "cystisk", så finner du Norsk forening for cystisk fibrose. En gave til oss passer til store og små anledninger; bursdager, jul, veldedige arrangement, julegave fra private selskaper/næringsdrivende, minnemarkeringer for å nevne noen. Stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose er også et selvstendig og verdig formål, her kan man få skattefradrag.

Oppdatert 7. mai 2017 

 

Støtt oss via Vipps - 77851!

Å finne oss på Vipps er enkelt, bare søk oss opp med "cystisk" eller "Norsk forening for cystisk fibrose". Vi har nå ett vippsnummer, 77851.
Om du ønsker å gi 1000 kroner eller mer, anbefaler vi vanlig nettbankoverføring til vår konto 7877.08.37986, Norsk forening for cystisk fibrose.

 

Merk overføringen din

Det er viktig at du gir melding i overføringen om hva som er anledningen for at du bidrar til vårt arbeid, og hva du vil at pengene skal gå til. For eksempel, hvis pengene er fra en innsamling eller lignende, merk den med Konsert, Loppemarked, Facebook-oppfordring eller lignende.
Hvis det er en minnegave, merk overføringen med navnet til den du vil minne.

 

Hva går pengene til?

Med jevne mellomrom gjennom året fordeler foreningens styre innkomne gavemidler mellom ulike formål. Disse formålene er blant annet våre ulike opplærings og trivselsarrangement, vårt ungdomsråd og fagråd og våre ulike informasjons- og støttetiltak som blant annet denne nettsiden og støttegruppene våre på facebook, og også Trivselsfondet vårt som deler ut støtte til ulike trivselstiltak for barn, unge og voksne med cystisk fibrose. Les mer om Trivselsfondet. Om du vil at pengene du gir skal gå til noe spesielt, gi melding i Vippsoverføringen din.

 

Forskning

Forskningsfondet for cystisk fibrose er en egen selvstendig stiftelse uten driftsmessig tilknytning til Norsk forening for cystisk fibrose. Du kan gjerne merke din vippsoverføring til oss med "FF", for Forskningsfondet, så overfører vi ditt beløp videre til Forskningsfondet. For store beløp til Forskningsfondet anbefaler vi vanlig bankoverføring, da dette gir rett til skattefradrag, se nedenfor. Slikt fradrag er ikke mulig via vår Vipps. Les om Stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose her

 

Bidrag til fondene via vanlig overføring

Du kan overføre via vanlig nettbankoverføring til både vårt eget fond Trivselsfondet, og den selvstendige stiftelsen Forskningsfondet for cystisk fibrose. 

 

Skattefradrag for Forskningsfondet

Bidrag til Forskningsfondet gir skatteytere rett til fradrag i henhold til skattereglene for bidrag til forskningsinstitusjoner. Givere har selv ansvar for å føre opp gaver som fradrag på selvangivelsen. Les mer om skattefradrag for tilskudd til vitenskapelig forskning og yrkesopplæring (2/3 deler ned på siden) hos skatteetaten.no og se liste over godkjente mottagere på skattetaten.no . Vi gjør oppmerksom på at også næringsdrivende kan få skattefradrag ved gave/tilskudd til Forskningsfondet for cystisk fibrose.

 

Ta kontakt!

Hvis du som giver ikke finner tilstrekkelig informasjon her på nettsidene om disse fondene, ta kontakt med oss på post@nfcf.no.

 


Se også våre nyhetssaker om Støtt oss

Norsk senter for cystisk fibrose Organdonasjon cfnorge.no er utviklet med støtte fra ExtraStiftelsen Mylan

Tilbake til toppen